SOK stiftelsen

Vi vet att det många gånger kan vara svårt att ta steget att växla karriär. Du som redan har påbörjat din resa mot ett nytt yrke, eller redan är färdig, har mycket erfarenhet av vägen dit. 

I SOK-klubben är tanken att skapa möten mellan den som påbörjat en växling och den som ska – funderar på – eller är nyfiken på vad det innebär och vilka val, tankar och funderingar som kan uppstå.

Ett annat syfte är att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte mellan er som är mitt i eller efter er karriärväxling. Vi vet att ni alla har viktiga tankar och erfarenheter att dela.

Ofta är det ett stort steg att växla från ett konstnärligt yrke till en ny karriär.  SOKstiftelsens rådgivare är vana vägledare i sådana samtal. Men ibland räcker inte det. Man vill gärna prata med någon som själv har gått igenom processen och vet vilka frågeställningar och känslor som dyker upp.

Vad och hur?

Från början tänkte vi oss att ses på plats, både karriärväxlare och scenkonstnärer som var nyfikna på den resa ni gjort. Men sen kom pandemin så detta har skjutits på framtiden. I stället har vi planerat för inspelade samtal, video eller poddar, på olika teman. Samtalen blir tillgängliga via SOKstiftelsens webbplats och Youtube.

Berätta hur det är

Ganska ofta frågar de rådgivarna är i kontakt med om det finns någon de kan tala med, någon som kommer från samma yrke som kan berätta hur deras resa varit. Därför kommer våra rådgivare framöver att fråga dig om du kan tänka dig att vara med på en kontaktlista för den som vill prata med en kollega. Listan blir inte offentlig, men rådgivarna kan förmedla namn och telefonnummer eller mejl. I orienteringsfasen kan det vara värdefullt att få höra hur andra har upplevt vägen till ett beslut.

När?

Inom kort kommer det första videosamtalet. Det handlar om hur det är att studera i vuxen ålder. Annica Sand för ett samtal med två av SOKstiftelsens karriärväxlare, Ellika Ström och Karin Lindström. Båda talar om det stimulerande i att utveckla nya eller andra sidor av sig själva.

Läs mer om Karin och Ellika här