SOK stiftelsen

SOKstiftelsen registrerar uppgifter om dig för att kunna erbjuda dig stöd på resan mot ett nytt jobb. Insamlingen av uppgifter regleras av ett kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst, Symf och Teaterförbundet/för scen och film.

Uppgifterna får vi främst från din arbetsgivare under tiden du är anställd hos en scenkonstinstitution, men även från dig via ansökan.

För att säkerställa en korrekt behandling av dig måste SOKstiftelsen fortlöpande behandla de personuppgifter:

  • som lämnas av din/dina arbetsgivare fortlöpande
  • som lämnas i personlig kontakt med SOKstiftelsen
  • som lämnas i ansökan till SOKstiftelsen
  • som du senare meddelar SOKstiftelsen
  • som har betydelse för handläggningen av ditt ärende samt har betydelse för SOKstiftelsens beslut om stöd

SOKstiftelsens beslut om insatser kommer att behandlas i den omfattning som behövs för att SOKstiftelsen ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt kollektivavtalet.

SOKstiftelsen kan dessutom behöva kompletteringar från andra, till exempel SPV, a-kassan, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan person eller organisation utom när vi är skyldiga enligt lag eller förordning att göra så eller när samarbete sker med annan aktör inom ramen för SOKstiftelsens insatser.

Uppgifterna kommer också att användas för framställning av avidentifierad statistik för uppföljning samt prognoser för framtiden.

Genom att kontakta oss har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har lagrade, begränsa användningen, rätta eventuella felaktigheter eller radera uppgifter. SOKstiftelsen kommer att göra sitt bästa för att gå sådana förfrågningar till mötes. Men om du inte vill att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter innebär det att du inte kan få stöd av SOKstiftelsen.

Om du ansöker om stöd och lämnar känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om din hälsa) krävs ett särskilt, skriftligt, samtycke till att registrera detta. Detta samtycke har du rätt att återkalla och då raderas uppgifterna.

Har du klagomål på hur SOKstiftelsen har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till SOKstiftelsens administrative chef Mattias Rydell  eller Datainspektionen .

 

Genom din ansökan godkänner du den här behandlingen av dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om SOKstiftelsens hantering av personuppgifter för karriärväxlare och kontaktpersoner