SOK stiftelsen

Det sa SOKstiftelsens verksamhetschef Liselott Klinth från scenen på Svensk Scenkonsts Branschdagar i Östersund. Scenkonstens båda omställningsavtal är unika och anpassade utifrån branschens särskilda förutsättningar.

"Vi var först ut med att redan 2016 erbjuda rejäl hjälp till frivillig karriärväxling på svensk arbetsmarknad och SOK-avtalet ger fortfarande det i särklass mest omfattande stödet."

Under en paneldebatt under Svensk Scenkonsts branschdagar i Östersund diskuterades olika aspekter av avtalet – om det fungerar som parterna tänkt sig, vad som får anställda att vilja ställa om och hur de konstnärliga verksamheterna påverkas om den frivilliga omställningen sker för sent?

Medverkade gjorde Liselott Klinth, verksamhetschef SOKstiftelsen, Christine Strindberg, förhandlingschef Fackförbundet Scen & Film, Gunnar Jönsson, förbundsordförande SYMF, Ronald Hallgren, förhandlare Svensk Scenkonst, Christina Hörnell, vd Malmö Opera, Gunnlaugur Egilsson, dansare som ställde om till 3Dgrafiker.

Gå in på Svensk Scenkonsts hemsida och lyssna till en intressant diskussion här.